Jak začít


 

Než začneme pátrat, je potřeba, abyste shromáždili co nejvíce informací o svých předcích, co nejhlouběji do historie své rodiny. Pokuste se doma dohledat dokumenty, jako jsou rodné, oddací nebo úmrtní listy. Při této příležitosti je dobré vyzpovídat nejstarší žijící členy vaší rodiny. Některé z těchto informací nám mohu pomoci při pátraní. Jedná se ovšem také o velmi zajímavé informace, které mohou pomoci dokreslit váš rodokmen. Vzpomínky vašich blízkých jsou to nejcennější pro zmapování historie vaší rodiny.

Vstupní informace, které od vás potřebuji pro zahájení práce:

  • Údaje nejstarších vám známých předků – jméno, datum, místo narození, úmrtí a sňatku. Jakého byli vyznání. Kopie dohledaných rodných, oddacích nebo úmrtních listů.
  • O jaký typ rodokmenu máte zájem.

 


 

Pokud se vám podaří dostat se s nejstaršími daty k roku 1900, mohu zahájit bádání v archivech. Jestliže jsou k dispozici jen data mladší, požádám vás o udělení plné moci k prohlížení „živých“ matrik a ověřený doklad prokazující vaši příbuznost. Tyto matriky jsou dosud uloženy na obecních úřadech a jsou přístupné pouze přímým příbuzným.