Ceník


 

· 150 Kč za každý nalezený záznam v matričních knihách

· 250 Kč za jednu stranu záznamu v gruntovních knihách

· náklady spojené s cestováním do archívu

· vývod ze tří generací nazpět = 14 osob (záznamy o narození, úmrtí, svatbě). Celkem jde o 35 údajů x 150 Kč = 5 250 Kč. Odhadem cca 1 – 3 měsíce práce, dle náročnosti.

 


 

Než se domluvíme na zakázce, sestavím Vám předběžnou kalkulaci k odsouhlasení. Bádání lze rozdělit také do etap, dle Vašich finančních možností.

Z předběžné ceny požaduji zálohu ve výši 30 %.

Konečná cena za moji práci je vždy stanovena podle celkového počtu poskytnutých záznamů. Veškeré materiály dodávám v elektronické podobě e-mailem nebo na CD. O výsledcích bádání Vás budu průběžně informovat e-mailem.

Musíte počítat s tím, že nelze nikdy stoprocentně zaručit, že bádání bude kompletní. Hledaná osoba se mohla přestěhovat neznámo kam, potřebné prameny nejsou dochovány. Neznamená to ale, že je to definitivní. Někdy se i po delším čase může stopa zase objevit.